İlçemizde kontrollü normal hayata dönüş ve koronavirüsten korunma tedbirleri kapsamında ilçe Hıfzısıhha Kurulu yeni kararlar adı. Kurulun kararları ilgili Kaymakamlığın sosyal medya hesabından duyuru yapıldı. Kaymakamılığın duyurusu şöyle ‘’İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 24. maddesi gereğince, Kaymakamız Sayın İlhan Kayatürk başkanlığında, ilgili kurum amirlerinin katılımıyla olağanüstü toplanmıştır.Koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.05.10.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 2, 3, 4, 8 ve 12. Sınıfların yüz yüze eğitime başlatılması kararlaştırılmıştır.
1- Gemerek İlçe sınırlarımız içerisinde köy ve belderimizde bulunan (Ek:1) okullarımızın 5, 6 ve 7. sınıflarında, başta fiziki mesafe kuralı, hijyen ve maske kullanımı olmak üzere Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi kapsamında okullarda alınması gereken önlemlere dikkat edilerek 12.10.2020 tarihinden itibaren yüz yüze eğitime geçilmesine,İlgili Kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Oy birliğiyle karar verilmiştir.