Buldan Orman İşletme Müdürlüğü Orman envali istifleme hizmeti alacak. Buldan Orman İşletme Müdürlüğü Üçyol son deposunda 12000 metreküpten 2 siter yakacak işi yaptırılacak. Bu işle ilgi ayrıntılı bilgiye ve ihale ilanına www.ilan.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.