Ünye Orman İşletme Müdürlüğü Orman Parkı İşletmesini kiraya verecek. Ünye Orman İşletme Müdürlüğü, Kumru Orman İşletme Şefliği amenajman planında 41, 48, 51, 66, 67 ve 76 nolu bölmeler içierisinde kalan 42.74 HA. alanın kiraya verilmesi işi ihale edilecek. Bu işle ilgili ayrıntılı bilgiye www.ilan.gov.tr adresinde ulaşabilirsiniz.