Davacı Sivas Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasının yapılan tensiple verilen ara kararı gereğtaşınmazların Sivas Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için dava açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir.Haberin detaylarına https://www.ilan.gov.tr  adresinden ulaşabilirsiniz.