Ulaştırma ve Demiryolu Hak-Sendikasının kuruluşunun 10. yıl dönümü münasebetiyle Sendika başkanı Gemerekli bir hemşehrimiz olan Abdullah Peker bir mesaj yayınladı, Peker mesajında şu sözlere yer verdi:’’İki Dönemdir Şerefle Genel Başkanlığını Yapmakta olduğum Haksen konfederasyonluğuna bağlı ulaştırma hizmet kolunda faaliyet gösteren Sendikamız 2009 Yılında kurulmuş, ülkesinin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun birlik ve beraberliğinden yana olan ve daima çalışanların yanında üyelerin sorunlarına direkt müdahil olan bir sivil toplum kuruluşudur.Ulaştırma ve Demiryolu Çalışanları Sendikası, çoğu sendikal kuruluşun benimsediği gibi partilerle hareket etme, makam sahibi olmak icin yer açma ya da bu yönde sendikacılığı kullanma, milletvekili olma gibi bürokratik işlere kalkisma çabaları içerisinde olmadan, çıkar ilişkisi için her şeye evet ya da hayır diyen yapıların değil; her hangi bir siyasi partinin arkasında olmayan, memuruna, işçisine, özel şirket personeline; tüm partilere(bölücüler hariç), dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ayrımı gözetmeksizin, her sivil toplum kuruluşlarına eşit mesafede yaklaşan bir sendikadır.Kurulduğu günden beri gerek sendikal faaliyet, gerek sendikal hakları savunan ve memurun çalışma düzenini daha iyi yerlere getirmeyi hedefleyen, üyelerin yanında sorunları pozitif anlamda 4688 sayılı Sendika Kanununun verdiği haklar çerçevesinde çözüm arayan, hukuki zeminde tarafsız şekilde sonuç alan sendikamız, hiçbir siyasi kurum veya kişilerden emir almadan, sadece Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan Memur arkadaşlarımızın istek, şikayet, öneri ve temennileri dikkate almaktadır.Ülkemiz Sendikacılığın gerek maddi kazanç, gerek siyasi koltuk hesaplar içerisinde yer aldığı aşikardır. Sendika kavramının gerçek anlamından uzaklaşmasına asla izin vermeyeceğimiz gibi Sendika kavramının memur çalışanlar sayesinde ayakta olması, memurun varlığına borçludur.Kişilerin ve toplumların yaşam tarzlarını ve tercihlerini dizayn etmeye ve tek tip üyeler topluluğu oluşturmak yerine, kişilerin tercihlerine saygılı, farklılıkları zenginlik sayan hiçbir ayrım yapmadan yoluna devam edecektir.Udem Haksenin proje ve hak arama çabası aşikardır. Bunun en iyi göstergesi ‘’Himer’’ yani haksızlığı İzleme Merkezinin kurulması ve Şehir planlamalarını sonucunda çıkan sorunları gündeme getirme ve Hafif Raylı Sistem Projeler gibi çözüm ortaya koymasıdır.