mehmetguclu2603 @ gmail.com

AHLAK VE EĞİTİM

            İnsanlığın, geleceğin kurtuluşunu hiç şüphesiz ki eğitimli, kaliteli, kalifiyeli ve karakterli bireylerin yetiştirilmesiyle mümkün olduğunu kabul eden milletler; bu alanda kendi bünyelerinde oldukça özverili ve samimi çalışmalar yapmaktadırlar. Özellikle bu işin önemini içselleştirmiş, kendilerince şiar edinmiş devletler; devlet politikalarında ekonomik olarak en büyük payı eğitime ayırmaktadırlar. Bunun sonucunda eğitime yapılan yatırımla beraber o devletlerin diğer alanlarının da eğitimle doğru orantılı bir şekilde geliştiği görülmektedir.

            Evet, milletlerin umudu eğitimli bireylerin yetiştirilmesinden geçmektedir ancak; bizim için eğitimin yanında bireylerin ahlaklı olmaları da olmazsa olmaz unsurdur. Neticede illegal örgütler de kendi bünyelerinde taraflarına eğitim vermekte ve eğitmektedirler. Günümüzün bence en büyük sorunu özellikle de genç nüfusun çok yoğun olduğu ülkemizde ahlak sorunudur. Çünkü artık ahlaklı ve karakterli bireylerin eskisi gibi yetiştirilemediğini ve bu tip insanlara pek rastlanılamadığını gündelik hayat, yüzümüze acımasızca vurmaktadır.

Ahlak, toplum içerisinde bireyin davranışlarını ve insanlar arası ilişkilerini düzenlemesini sağlayan, kimi zaman zorunlu kılan yazısız kurallardır. Kişide var olan iyi huylar, meziyetler, niyetler hep kişinin ahlaki boyutuyla ilgilidir. Tabi bu iyi huy ve meziyetler kişide doğuştan olabileceği gibi sonradan da kazanılmış olabilmektedir. Yani kısacası ahlaksız kimse yoktur. Kimilerinde güzel ahlak mevcutken kimileri de kötü ahlaka sahiptirler. İşte böylelerine toplumda ahlaksız denilmektedir. Bizim görevimiz, ebeveyn olarak, öğretmen olarak, insan olarak bireye güzel ahlakı ve karakterli bir kişilik sahibi olmayı vermek olmalıdır.

            Bireylere ders verilerek ya da sözde ahlak anlatılarak ahlak öğretilememektedir. Çünkü ahlak bireyin direkt olarak toplum içerisindeki eylemlerine dönük kurallardır ve bu kurallar çelişki ya da tutarsızlık kabul etmez. Ola ki bu tarz bir durumda, o ahlaki erdemin bireydeki geçerliliği kısa sürede söner. Düşünün bir ebeveyn çocuğunda var olan bazı kötü alışkanlıkları yapmamasını istemektedir ancak; bu alışkanlık eğer ki o ebeveynde de mevcutsa vereceği öğütler çok da işe yarayamayacaktır. Nesilleri ahlaklı birer birey olarak yetiştirmek istiyorsak ki buna mecburuz bunun ilk öncelikli şartı; bireyler için örnek modeller olunmaktır. Çoğu zaman davranışlar; sözlerden, nasihatlerden daha etkili olabilmektedir. Bireyde ahlaki temeller ailede atılmakla beraber ilköğretim dönemi boyunca çok etkili bir şekilde bireye işlenilebilinmektedir. Özellikle bu dönemde çocuklar; babalarına, annelerine, ağabeylerine, öğretmenlerine veya sanatçılara oldukça hayrandırlar. Babaları ya da öğretmenleri onlar için en büyük kahramandır ve sürekli onları takip ve taklit ederler.                         “Devamı Haftaya”

www.gemerekhaber www.gemerekgundem.com.tr