mehmetguclu2603 @ gmail.com

AİLE OLMAK

            Aile, toplumun temelini oluşturan en küçük, en kutsal ve en hassas birimidir. Hassas olarak nitelendirmemdeki sebep, aile yapılarında gelişebilecek herhangi bir yozlaşmanın, bozulmanın direkt olarak toplumu etkilemesindendir. Özellikle sağlam karakterlere sahip bireylerden meydana gelen aile tiplerinin, kökleri kuvvetli toplumları inşa ettiğini söylemeye gerek yoktur.

 Tarihsel süreç içerisinde bu durumun önemini içselleştirmiş, özümsemiş ve bir şiar olarak benimsemiş olan Türk toplumunda ailenin yeri ve önemi diğer milletlere nazaran oldukça farklıdır. Çünkü millet olarak Türk milleti, her dönemde toplumun bekasını ve çıkarlarını her türlü çıkarın üzerinde görmüş ve bu öngörüyle de aile oluşumunda oldukça seçici davranmıştır. Özellikle ebeveynler için evlenecek yaşa gelmiş gençlerde kimi özelliklerin bulunması olmazsa olmazlarından olmuştur. Bu şekilde aileler, sağlam temeller üzerine atılmakta; toplum da bu temeller üzerine yükselmektedir.

Türk aile yapısı genel olarak çekirdek ve geniş aile tiplerinden oluşmaktadır. Geniş aile çekirdek aileye nazaran kalabalıktır. Bünyesinde iki kuşağı barındırır. Türk aile yapısındaki çekirdek ailede ana, baba ve çocuklar olmasına karşın mekânları ve işleri itibariyle diğer aile fertlerinden ve akrabalardan kopamaz. Çünkü toplumumuzdaki aile yapısında, bireyler arasında sarsılmaz ve çözülmez gizil bağlar mevcuttur. Bu bağlar, bireylerin birbirinden kopmasını engellemekte ve onları bir olma noktasında birleştirmektedir. Ancak günümüzde bu bağların gittikçe zayıfladığı, Türk aile yapısının zamanla değişkenliklere maruz kaldığı bariz bir şekilde görülebilmektedir. Özellikle köylerden şehirlere aşırı göç olaylarının olması, sosyo-ekonomik durumlar, teknoloji, kadının çalışma hayatına girmesi, batı kültürüne özen ve taklitçilik gibi sebepler aile yapılarında dolayısıyla da toplumda değişkenliklerin oluşmasında etkili olmaktadır.

Geniş ve çekirdek ailelerin yanı sıra günümüzde boşanmış tek ebeveynli aileler, tek çocuklu ya da çocuksuz aileler gibi aile tipleri de görülmektedir. Son dönemlerde çocuk sayılarının azaltılıp tek çocuğa indirgenmesi hatta kariyerden dolayı hiç çocuk sahibi olunmaması, boşanma olaylarındaki artmalar, genç yaşta gebelikler ve yeni yeni aile türlerinin türemesi geleneksel Türk aile yapısını ve toplumunu oldukça yıpratmaktadır.     

www.gemerekhaber.com www.gemerekgundem.com.tr