mehmetguclu2603 @ gmail.com

ÇOCUK OYUNLARI

Oyunlar, çocuk kaynaklı ihtiyaç gereği insanlığın var oluşuyla doğmuş, yine insanlık var oldukça da devam edecek olan bir eğlencedir. Tabi çocuklar için paha biçilmez olan bu eğlenceli uğraş alanları ve zamanlar kimi dönem hiç yozlaşmadan kuşaktan kuşağa aktarıla gelmişken; kimi dönemlerde de yapısal olarak, mekânsal olarak, sayısal olarak ya da kullanılan araçlar bakımından bazı değişikliklere maruz kalmışlardır. 

Önceleri bireysel oyunlar çok nadir görülürdü. Çocuk eğer ki akranlarına ulaşamamışsa ya da onlardan ayrı düşmüşse bireysel olarak kendince eğlenirdi. Bazen kız çocukları bebekleriyle yalnız oynarlardı. Genelde oyunlar takım halinde ya da kalabalık ortamlarda ve mekân olarak da dışarıda oynanırdı. Yani çocuklar açık alan oyunları bağımlısıydılar. Ayrıca oyun arkadaşları çeşitlilik gösterirdi. Şöyle ki; kimi zaman çocuğun oyun arkadaşı ya annesi ya da babası olurdu. Kimi zaman ya dedesi ya da ninesiydi. Kimi zaman da akranlarıydı. Hatta bazen de hayvanlar, çocukların oyun arkadaşları olurdu. Bu durumu günümüzle karşılaştıracak olduğumuzda; oynanılan oyunlarda sayısal ve mekânsal olarak bir değişikliğin olduğu çok açık bir şekilde görünmektedir. Çünkü çocuklar artık iç mekânlarda ve kendi kendilerine bireysel oyunlar oynamayı tercih etmektedir.   

Çocuk oyunlarındaki bir diğer önemli değişiklik oynanılan oyun araçları üzerinedir. Evvelki zamanlarda çocukların sahip olduğu oyuncakların tamamına yakını doğadan temin edilir ve doğadaki malzemelerden üretilirdi.   Yani çocukların oyuncakları doğadaki her şeydi. Belli bir emeğin ürünü olarak hazırlanan bu oyuncakların sağlık açısından bir sakıncası görülmezdi. Günümüz oyuncaklarının çoğu plastikten üretilmekte ve hemen hemen hepsi hazır olarak sarmalanmış bir şekilde çocuklara sunulmaktadır. Bundan dolayı çocuklar, doğal oyuncaklarla oynarken sahip olabilecekleri doğa sevgisine, hayal gücünü geliştirme yetisine maalesef hazır oyuncaklar sayesinde sahip olabilememektedirler.  İşin acı tarafı belirtilen bu olumsuzluk belki de en masumane olanıdır. Bu oyuncakların çoğunun insan sağlığına zararlı kimyasallardan, kanserojen maddelerden yapıldığı bilinmektedir. Çocuklarımızın deri yapıları bir yetişkine nazaran oldukça incedir. Bu hassas yapılarından dolayı çocuklar bu kimyasallardan çok çabuk etkilenebilmektedirler. Şimdilerde legolar, yapbozlar, robotlar, tabletler, atari ve bilgisayarlar çocukların vazgeçilmezleri olmaktadır.

Ayrıca eskiden çocuklar, oyunlara günümüzdekinin katbekat fazlası zaman ayırırlardı. Günlerinin büyük bir bölümünü oyun oynayarak geçirirlerdi.

“Devamı Haftaya”

www.gemerekhaber.com www.gemerekgundem.com.tr