mehmetguclu2603 @ gmail.com

İnsanoğlu, yaratılış gereği yalnızlığa muhalif; bir toplum içerisinde kendini bulmaya ve ifade etmeye ise muhtaçtır. Bu fıtri özelliğinden dolayı insanlar duygularını, düşüncelerini, hayallerini, bilgilerini her türlü yolla başkalarına aktararak veya başkalarından alarak iletişim gerçekleştirmiş olurlar. İnsanlar zamanlarının çok büyük bir kısmını iletişimle geçirmektedirler. Asıl önemli olan doğru iletişimi gerçekleştirmektir.

Doğru iletişimin ilk şartı kesinlikle etkili dinlemeyle başlar. Dinlenip, anlaşılmayan bir konu üzerinde ya da bir sorunda, bir yanlış anlamanın ortadan kaldırılmasında fikir alış-verinde bulunmak taraflara çok da fayda sağlamayacaktır. Dinlemek gerçekten büyük bir erdemdir. Çünkü kişi dinleyerek karşı tarafa olan saygısını ve değerini göstermiş olur.

Çağımızın hastalığı bugün iletişimsizliktir. Ne kadar çelişkili bir durum değil mi? Bir anlamda iletişim çağında iletişimsizliği yaşıyoruz. Hiç kimse birbirini dinlemek istemiyor ve herkes kendisini haklı olarak görmekte. Dinlenmeyen bir ortamda zaten konuşma da yapılamıyor. Bu sebeple kişiler arası etkili bir iletişim de olamamakta. Kopuk olan ya da sağlıksız gelişen iletişimlerde ön koşul olarak her daim tarafların birbirlerini dinlemedikleri görülmektedir. İnsanlarımız maalesef iletişimde birbirlerini dinlememektedirler. Herkes bir an önce kendisini ifade etmenin derdinde; hatta kimi insan dinleme sırası kendisine gelse dahi karşısındakinin sözlerini dinlemek yerine karşı tarafa bir sonraki aktaracaklarını beyninde tasarlamakta, düşünmektedir. Taraflar haksız olabileceklerini ya da doğrunun kendi düşüncelerinde bulunamayabileceği ihtimallerini kabul etmek istememektedirler.

Doğru iletişimin birinci şartı, iyi bir dinleme eyleminin gerçekleştirilmesi olarak ifade ettik. İkincisi ise Türkçemizi doğru telaffuz etmektir, yani etkili bir konuşmadır. Evet, konuşmalarımızda güzel Türkçemizi doğru telaffuz etmeli, kelimeleri dikkatli seçmeli ve karşı tarafa da düşüncelerimizi aktarırken güzel bir üslup kullanmalıyız. Güzel ve etkili bir üslupla karşı tarafa bırakabileceğimiz ilk intiba oldukça önemlidir. Çünkü o ilk izlenim kişide iyi bir etki bırakırsa iletişim de aynı doğrultuda devam edecektir. Yani bir anlamda doğru iletişimi yakalamışız demektir.

Doğru iletişimde kullandığımız dil, pozitif yani yapıcı bir dil olmalıdır. Özellikle olumsuz düşünce ve duygulara yol açabilen “Sen” dili yerine; olumlu düşünce ve davranışlara neden olabilen “Ben” dili kullanılmalıdır. İletişimde pozitif bir dilin tercih edilmesi hem kendimizi hem de başkalarını çok mutlu edecektir.