mehmetguclu2603 @ gmail.com

GÖRGÜ

İnsan yetiştirmede amil kişiler ve kurumlarca ya da topyekûn insanlıkça gelecek adına bilinçli ve adabı muaşeret kurallarına uygun görgülü nesiller yetiştirilmek isteniyorsa işe gençleri ve çocukları düzeltmekle başlamak çok da akıllıca bir adım olamayacaktır. Öyle ki bu durum şu an toplumda var olan ahlaki sorunların çözümünde de etkisiz kalacaktır. Genel toplumsal algıda, günümüz toplumunda var olan çoğu alandaki yozlaşmanın müsebbibi olarak yeni nesil görülmektedir. Ancak sanıldığı gibi bu alanda sorunun kaynağı ne çocuklar ne de gençlerdir. Yeni nesil gerek ailesinde gerekse toplumda süregelen olumsuzlukları gören, örnek alan, öğrenen, yaşayan ve haliyle devam ettiren/ettirecek olan kitledir. Yani çocuk kahramanlarından görgü olarak neyi görüyorsa yaşamında da onu icra etmek durumunda kalmaktadır. Bu kapsamda en önemli görev ve sorumluluk hiç şüphesiz ki insan yetiştiren kurumlara, kişilere ve çocuğun/gencin sürekli gözlemlemek durumunda kaldığı anne, baba ve öğretmenlerine düşmektedir. Çünkü görgü kurallarının icra edilmesi noktasında yeni nesle kapıyı açacak anahtar kesinlikle “Örnek Modeller” olacaktır.

Şu an çocuklarımızın ve gençlerimizin kahramanları anneleri, babaları, öğretmenleri, ekrandaki sanatçılar, topçular vs dir. Bu kişiler, onlar için tam bir örnek model konumdadırlar. Çocuk ya da genç, bu insanların herhangi birine hayrandır ve o kişinin olumlu ya da olumsuz icraatları onun için kesinlikle doğrudur. Örneğin bir öğrenci için öğretmeninin yaptığı her şey doğrudur. Çünkü o çocuğun gözünde ne babası ne de öğretmeni yanlış bir şey yapmaz. Bundan dolayı gerek ebeveynler olarak anne-babalar, gerekse öğretmenler görgü anlamında çocuklar için her zaman örnek bir model olduklarını/olabileceklerini akıllarından çıkarmamalıdırlar. Çünkü hayatları boyunca her dönemde en az bir çift göz, onları mutlaka gözlemleyecektir. Çocuklara ve gençlere; yıllarca bu kuralların toplum için gerekliliği teorik olarak anlatılsa, yeri geldikçe her fırsatta vurgulansa dahi ya da ağır cezai yükümlülüklerle bu kurallara uymayanlar toplumda cezalandırılsa bile yine de görgü kurallarına toplumca uyma noktasında tam bir başarı elde edilemeyecektir. Gelecek nesil; her zaman örnek aldığı insanların hal, hareket, söz ve davranışlardan etkilenecek ve uygulama noktasında da buna yakın davranışlar sergileyecektir. Gerek geçmiş gerek günümüz toplum yapıları yakından incelediğinde; söz konusu adabı muaşeret kurallarının hep görgü usulleriyle yani görerek, örnek alınarak kuşaktan kuşağa sirayet ettirildiğini görürüz. “Devamı Haftaya”

www.gemerekhaber.com www.gemerekgundem.com.tr