mehmetguclu2603 @ gmail.com

 KÜLTÜR

Kültürün insanlar arasında çok önemli bir özellik olan “kaynaştırıcılık” özelliği vardır. Bundan dolayı değerlerine sahip çıkan milletler, asırlar boyu dimdik yaşamışlar; başka milletlerin kültürleri içinde eriyip yok olmamışlardır. İnsanımız zamanla kültürlerinden uzaklaştıkça onu meydana getiren ortak değerleri de (dil, tarih, gelenek, görenek, adet vs) yavaş yavaş unutmuşlar ve gelecek kuşaklara aktarımını da sağlıklı olarak gerçekleştirememişlerdir. Bunun sonucunda insanlar, kültürün bileştirici özelliğinden mahrum kalarak yalnızlığa mahkûm olmuşlardır. Yalnızlığın getirmiş olduğu ruhsal bunalımlar ve manevi eksiklikler de ne acıdır ki gelişen bilim ve teknoloji sayesinde giderilememiş ve günümüzdeki rahatsızlıklar baş göstermeye başlamıştır.

Bir milleti ayakta tutan en önemli unsur kendi milli kültürüdür. Diğer milletlere şöyle bir göz ucuyla baktığımızda topluma mal olmuş bireylerini, kültür ve değerlerini gelecek nesillere tanıtmak ve aktarmak adına çok büyük uğraşlar sarf etmektedirler. Örneğin; Japonlar, kendi milli değerlerine sahip çıkan ve koruyan bir millettir. Kaşıkla daha rahat yemek yenilebilineceğini bilirken ve en kaliteli, işlevsel kaşıkları üretebileceklerken; onlar inadına çubukla yemeklerini yerler ve gelecek nesillere bunu öğretirler.

Gençlik, bir ülkenin geleceği ve en büyük sermayesidir. Gelişmiş süper güçler bile bugün genç nüfuslarının azlığından dolayı çok büyük bir karamsarlık içerisinde kara kara geleceklerini düşünmektedirler. Dolgun başaklar gibi içleri tarih ve kültür bilinciyle, değerlerle ve vatan sevgisiyle dolu bir gençliğe sahip bir ülkenin daha sırtı yere gelebilir mi? Ya bir de bu gençlik, milli ve manevi duygulardan yoksun, sevgisiz, değerleriyle alay eden, tarih ve kültür bilinci zayıf, ilmi ve toplumsal sevgisi zayıf kısacası içleri boşaltılmış, donanımsız bir gençlik ise bu gücün bir ülke için hiçbir yararı kalmamış demektir.

Türk Milleti, dünya kurulduğundan bu yana çeşitli sahalarda, her zaman ve dönemde hareketli olarak varlığını korumuş; yok edilememiş bir millettir. Bunun üzerine “Daha hangi milletin kültürü Türk kültüründen derin ve zengin olabilir ki?” diye sormadan edemiyorum.

Görüldüğü üzere geç olmadan özümüze dönmemiz gerekmektedir. Her şeyin iyisi bizde, güzellikler bizde, maneviyat bizde, değerler bizde, tarih bizde, örnek ecdatlar bizde, gençlik bizde; ancak yine her şey sizin ellerinizde…

 

                                                                                     Saygı ve Sevgilerimle…