kaderci_23_58 @ hotmail.com

SULTANIM Alİ

Yolumun mihengi, gönül sultanım
Yoluna feda dır, ömür sultanım
Ben, kapında köle, amir sultanım
Ehli Beyt çınarı, sultanım ali

Ebu talib oğlu, fatıma yari
Allah için ceng ten, durmamış geri
Elinde, zülfikar, Hakk ın askeri
Yoluna, nur u na, kurbanım ali

Allah ın, arslanı, hayber fatihi
Yolun, gönüllerde, yapar fetihi
Dördüncü halife, necef şehidi
Nur lu cemaline, hayranım ali

Caferi sadık ın, küçük kardeşi
Tarikat ehli nin, batmaz güneşi
Gariban lar dostu, yolun yoldaşı
Pirlerimin, piri, imamım ali

Aşığım yolunda, giden kullara
Tabi oldum, biat, eden kullara
Selamım, ilkeni, güden kullara
Güçlenir yolunda, imanım ali

Aşık sivasi dir, kapında köle
Aşkınla, duygular, dizilir dile
Rüya da yapışsam, o, nur lu ele
Yolunda geçiyor, zamanım ali