mehmetguclu2603 @ gmail.com

TEMEL DEĞERLER “İSTİKLAL MARŞI”

            1936 yılında Merhum Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’la yapılan bir görüşmede kendisine şu tarzda bir soru yöneltilir: “Böyle bir marşı bir daha yazar mısınız?” Bu soru üzerine Mehmet Akif Ersoy, tarihe not düşülecek şu anlamlı sözleri ifade eder: “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.” İstiklal Marşı, hepimizin bildiği üzere 10 kıta ve 41 mısradan müteşekkildir. Her kıtası dörderli dize, sadece son kıtası beş dizedir. Yani toplamda 41 mısradan oluşmaktadır. Bu durumu dile getirmemdeki sebep; hani Mehmet Akif’e gazetecinin, “Bir daha böyle bir şiir yazar mısınız?” sorusuna, Mehmet Akif “Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın.” demesinin altında vatanımıza ve bağımsızlığımıza bir nazarlık mahiyetinde İstiklal Marşı şiirini 41 mısradan (41 kere maşallah anlamında) oluşturarak yazdığı düşünülmektedir.

            Hatta bu konu da Mehmet Akif Ersoy, bu şiirin bir daha yazılamayacağını, kendisinin dahi yazamayacağını,  İstiklal Marşı’nı tekrardan yazabilmek için o günlere yeniden dönülmesi gerektiğini bundan dolayı da Allah’ın o günleri bir daha göstermemesi tarzında görüşlerini dile getirmektedir. Çünkü şairimiz o günleri bizzat yaşamakla beraber, Milli Mücadele ruhunu şiire yansıtabilmek için oldukça ehemmiyet göstermiş; evine kapanarak günlerce bu şiirle meşgul olmuştur. Ayrıca Milli Şairimiz, “Ben onu milletimin kalbine gömdüm. O şiir artık benim değildir. O, milletin malıdır. “ sözleriyle İstiklal Marşı’nı sonsuza kadar Türk Milleti’ne adadığını göstermektedir.

            Sonuç olarak ifade etmek gerekirse; milli marşlar ülkelerin vatan sevgisini tema alarak o milletlerin onurunu, şerefini ve bağımsızlığını ifade ederler.  Bundan dolayı saygıların en büyüğünü hak ederek büyük bir gururla seslendirilirler. Uluslararası törenlerde, milli müsabakalarda, ülke için önem arz eden günlerde milli marşlar saygıyla söylenir.

            Millet olarak nerede bir İstiklal Marşı duysak hemen ayağa kalkar, ona eşlik eder, kısacası gerekli saygıyı gösteririz. Bu durum milletimizin, İstiklal Marşı’nın anlam ve önemini yediden yetmişe idrak etmiş olduğunun en önemli göstergesidir. İstiklal Marşı’mız söylendiği müddetçe bayrağımız her daim dalgalanacak; bayrağımız da dalgalandığı sürece bağımsızlığımız ve vatan sevgimiz büyük bir gururla dile getirilecektir.