mehmetguclu2603 @ gmail.com

TEMEL DEĞERLER

“MİLLET”

            Çoğunlukla aynı kara parçası üzerinde yaşayan, ortak mazisi bulunan, aralarında dil, din, tarih, gelenek, görenek birliği olan insan topluluklarına millet denmektedir. Bir ülkeye vatandaşlık bağı ile bağlı olan her fert, o milletin birer bireyidir. Dünya kuruldu kurulalı bu âlemde kesintisiz olarak varlığını devam ettiren iki millet görülmektedir. Bu milletlerden biri Çinliler, bir diğeri ise Türk milletidir. Alman İktisatçının dediği gibi: “Tarihten Türkler çıkarılırsa, ortada tarih diye bir şey kalmaz.” Sözü tarihçilerin de ortak düşüncesidir. Çinliler, durağan olarak bulundukları topraklarda varlıklarını sürdürürlerken; Türk milleti bunun aksine tarihin her döneminde isminden söz ettirmeyi başarmıştır. Türkler, dünyanın büyük bir alanına yayılarak her dönem devletleşmiş, hatta tarih sahnesinde Türkler ’in aynı dönemde birden fazla bölgede de devlet kurdukları görülmektedir. Öyle ki milletimiz eski dünya yüzölçümünün yarısını kontrolü altına almıştır.

            Her milletin kendine özgü ayırıcı nitelikleri olduğu gibi Türk milletinde de kendini diğer milletlerden ayıran belirgin özellikler bulunmaktadır. Bu ayırıcı özelliklerden dolayı zaten dünya üzerinde millet dediğimiz topluluklar oluşmuştur. Dönem dönem kimi insanlar, bazı milletlere hayran olmakta –tabi ki bunda garipsenecek bir durum yok- onların değerlerini sahiplenip başta kendi yaşam tarzlarına, ailelelerine ve toplumuna uyarlamaya çalışmakta ya da uyarlamayı arzulamaktadırlar. Ancak farklı uluslara ait olan, o millet ile adeta özdeşleşmiş durumda olan kültürel değerler, başka milletlerde tutunamamaktadır ve bu durum taklitçilikten öteye geçememektedir. Bundan dolayı farklı uluslara mal olan değerler, din adı altında ya da çağdaşlık adı altında; adına ne derseniz deyin insanlara dayatılması veya pazarlanması son derece sakıncalıdır. Millet olarak bu hususta daha dikkatli olmamız gerekmektedir.

            Örneğin Türk milletinin karakterinde, esaret altında yaşam sürmek gibi bir algı kesinlikle barınmaz. Çünkü bizler için istiklal ve bağımsızlık her şeyin üstündedir. Bu anlayıştan dolayı Türk milleti hiçbir dönem vatansız, milletsiz, bayraksız ve istiklalsiz yaşamamıştır. On altı kere yıkılmış, on yedi kere yeniden yurt tutmuş, devletleşmiştir. Başka milletlerin boyunduruğu altında yaşamayı ihtimal dâhilinde dahi görmemiştir. Türk milleti bu eşsiz özelliğinden dolayı kendine has kültürünü her daim muhafaza etmiş ayrıca engin kültürel zenginliklerini gelecek kuşaklara aktarımını başarıyla gerçekleştirmiştir.                                                                                                                             “Devamı Haftaya”