mehmetguclu2603 @ gmail.com

TEMEL DEĞERLER “MİLLET”

            Türk Milleti’nin, millet olarak zorlukların üstesinden gelebilme, kötü zamanlarda tek yumruk olup ülke menfaatleri için milletçe uyum sağlayabilme gibi diğer milletlerde nadir rastlanılan üstün özellikleri vardır.  Türk Milleti savaşçı bir millettir. Cesur, korkusuz ve gözü karadır. Temel değerleri uğruna canını çekinmeden feda eder.

Düşmanlarına karşı ucu sonu gelmeyen korkunç bir kasırga; dostuna karşı ise ılık ılık, tatlı tatlı esen seher yeli gibidir. Savaş zamanı en zor koşulların üstesinden gelerek imkânsızlıkları olur duruma çeviren bir dahi; barış zamanları ise kendi dünyasında mütevazı bir köylüdür. Türk Milleti askerlik sanatını en iyi icra eden millettir. Belki de hala bugün olmuş aile içi ve dost sohbetlerinde askerlik anılarının bir türlü sonunun getirilememesi milletimizin bu özelliğinden dolayıdır.

            Türk Milleti, millet olarak toplu yaşama, topluluk halinde yaşamaya özen gösterir. Genelde yerleşik bir düzen vardır. Aile yapısının düzenliliği ve soyun devamlılığı milletimiz için oldukça önem arz eder. Türk Milleti’nde toplum ilişkileri de aynı aile gibi içli dışlıdır. Birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma milletimizin karakterinin bir parçasıdır. Komşuluk ilişkilerine oldukça önem verilir. Bireylerin sevincine ve mutluluğuna herkes ortak olur; üzüntüleri ve sıkıntıları da yine herkesin ortak derdidir. Düşküne, yoksula, hastaya her daim kol kanat gerilir. Türk Milleti; tarihi serüveni boyunca mazlumları, zayıfları koruyup kollayarak onlara umut; zalimlere ise korku ve ecel olmuştur. Türk Milleti teşkilatçı bir yapıya sahiptir. Bundan dolayı hiyerarşiye tam anlamıyla itaat ve saygı vardır.

            Türk Milleti, yıllar boyunca örfüne, adedine, gelenek ve göreneklerine sadık kalarak onları yaşatıp, muhafaza ederek gelecek nesillerine sağlıklı bir şekilde aktarımını gerçekleştirmiştir. Türk Milleti’nin en az on beş bin yıllık bir kültür birikimine sahip olması fertlerinin de kişilik ve karakter yapılarını olumlu yönde etkilemiştir. Türk Milleti ahlakı ve karakteri sağlam bir millettir. Olası doğabilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı milletin çoğu ortak tepkiyi verebilecek özelliktedir. Çünkü ahlak ve karakterinin temellerini sahip olduğu yıllanmış kültür hazinesine borçludur.                                                 “Devamı Haftaya”