mehmetguclu2603 @ gmail.com

TEMEL DEĞERLER “VATAN”-1

            Vatan; bir milletin fertlerinin doğup büyüdüğü, orayı benimseyip yaşamını idame ettirdiği kara parçasıdır. Milletleri millet yapan değerler vardır. Bu değerlerin en başında da o milletin sahip olduğu vatanı gelmektedir. Çünkü vatan; diğer değerlerin yaşama, yayılma, nesiller arası aktarma ve ilerisi için muhafaza edilme güvencesidir.  Bir millet için kıymetli olan bütün değerlerin varlığı ve sürekliliği vatanın var oluşuna ve bağımsızlığa bağlıdır. Vatanı olan millet dilini, dinini, tarihini, musikisini vs hepsini özgürce dilediği gibi yaşar. Ya Allah muhafaza bir millet vatanından ayrıysa ya da vatanından mahrumsa; sahip olduğu değerlerini ya hiç yaşayamaz ya da çok sınırlı bir şekilde yaşar. Bu acı durum da o milletin yok olmasına işarettir.

            İnsanoğlunun sahip olduğu en büyük hak, yaşam hakkıdır. Yaşamın kaliteli bir şekilde oluşması ve özgürce sürdürülebilmesi için de öncelikli olarak bir yaşam alanına ihtiyaç vardır. İşte bu yaşam alanı o kişinin vatanıdır. Vatanın önemi bu noktada açığa çıkmaktadır. Kimi sebeplerden dolayı kendi vatanından ayrı başka ülkelerde yaşayan, hatta ve hatta medeniyetin beşikleri olarak adlandırılan ülkelerde hayatlarını sürdürmeye çalışan insanların kendi değerleri üzerinden yaşam haklarının kısıtlandığını görmekteyiz. Neden? Çünkü orası kendi vatanları olmadığı için. Sırf bu nedenlerden dolayı –kendi değerlerini yaşamak istedikleri için- saldırılara uğrayan, öldürülen nice yurttaşlarımız olmadı mı? 

            Her bağımsız devletin kendisine ait sınırları belli bir yurdu vardır. Türk milletinin asil ve şanlı tarihine baktığımızda genellikle milletimiz, varlığı boyunca dünya üzerindeki mücadelelerini hep vatanı uğruna vermiştir. Türk milletinin karakterinde ve yaratılış fıtratında vatansızlık kabul edilemez bir durumdur. Türkler, en büyük değeri toprağa, yurt tutmaya göstermişlerdir. Bu özellik Türk milletine tarihin her safhasında adından söz ettirmesini sağlamıştır. Tarihte de milletler ellerinde bulundurdukları toprakları kaybetmemek ya da topraklarını genişletmek uğruna ya da yeni yurtlar edinmek adına kanlı mücadeleler vermişler, büyük ordular oluşturmuşlardır.

            Bizim için vatan toprakları kutsaldır ve vatan uğruna mücadele de haktır. Bundan dolayı bu topraklarda doğan her erkek çocuğu, bu vatan için asker adayıdır. Nasıl ki geçmişte dedelerimiz hiç düşünmeden ülkenin bekası için canlarını feda etmişlerse; şu an her Türk vatandaşının yüreği de aynı duygularla depreşmektedir ya da depreşmelidir.   Çünkü bizlere emanet edilen bu vatanın her karış toprağının bedeli atalarımızın canıyla ödenmiştir. Bizlerin de bu cennet vatanı gerekirse aynı bedelleri gözümüzü kırpmadan ödeyerek savunacağımıza hiç şüphe yoktur.                                                                             

                                                                                       “Devamı Haftaya”

www.gemerekhaber.com www.gemerekgundem.com.tr