mehmetguclu2603 @ gmail.com

TÜRKÜLERİMİZ

Türkünün ne anlama geldiğini kavramak için çok fazla uzaklara gitmeye ya da derinlere dalmaya gerek yok kanaatindeyim. Türkü, adından da anlaşılacağı üzere “Türk” kelimesinden türemiş olup “Türk’e ait”, “Türk’e özgü olan” anlamına gelmektedir. Yani Türk milletine has ahenkli, müzikli söylenen şiirlerdir diyebiliriz.

Türküler bireylerin ya da toplumun ihtiyaçları nazarında meydana gelmişlerdir. Nice adları bilinmedik ozanlarımızın eserleri günümüzde anonim olarak söylenmektedir. Türkülere canlı birer tarihtir diyebiliriz. Çünkü yazıldığı dönemler hakkında insanlığa birçok bilgiler vermekte, o döneme ışık tutmaktadırlar. Özellikle toplumun tarihi, sosyo-ekonomik durumu, kişilerin ruhsal yapıları, gelenek ve görenekleri, insanların barışta mı savaş döneminde mi olduğu, savaş döneminde yaşanılan sıkıntılar gibi konularda bizlere bilgiler vermektedir.

Türküler, milletimizin acılı tatlılı yaşamış olduğu hadiselerin, akabinde duygu ve düşüncelerin; içlerde yoğrulup yorumlandıktan sonra tamamen doğal bir şekilde yüreklerinden dillerine döktüğü ezgili (müzikli) sözleridir. Türkülerimizin kimisinde gurbeti-özlemi, kimisinde acıyı-kaybı, kimisinde coşkuyu ve cesareti buluruz. Türküler, daha çok doğayı, aşkı, ayrılığı, gurbeti, özlemi, ölümü, kahramanlık konularını, keder, dert, hastalık gibi durumları ve günlük yaşamın türlü olaylarını bünyesinde barındırır. Her biri ayrı ayrı dil ve üslup mucizesi olan türkülerimiz yaşanmış olaylardan kaynağını aldığı için her yaştan insanın ilgi ve sevgisine nail olmuş ve tabiri caizse ölümsüzleşmişlerdir. Türkü seven ve dinleyen insanlar, çoğu zaman kendilerini türkünün sözlerine kaptırarak zamanda yolculuğa çıkmakta ve hayaller kurmaktadırlar. Türküler, insanları alıp götürmektedir tarif edilmez diyarlara. Onunla anılar tazelenmekte; “ah” lar, “vah” lar çekilmektedir.

Türküler bazen insanları oynatıp eğlendirirken, bazen onları hüzünlendirip ağlatmış; kimi zaman da söylenemeyeni söyletmiştir.

                                                                                  “Devamı Haftaya”

www.gemerekhaber.com  www.gemerekgundem.com.tr