mehmetguclu2603 @ gmail.com

YAŞAMDAKİ GAYE

            İnsanoğlunun ömrünü tamamlayıp bu mekândan sanki hiç yokmuş gibi, hiç yaşamamış gibi anılmadan, hatırlanmadan, yâd edilmeden göçüp gitmesi kadar o insan için acı bir hatırat daha olabilir mi? Bu durum insanlığa bırakılmış en mahzun mirastır. Bu yaşamda hayatı anlamlı kılan, gerçek olan tek şey vardır. O da sevgidir. İnsanın yaratılış gayelerinden biri insanın yaratılanları Yaratan’dan ötürü sevmesidir. Çünkü Allah’ın yarattığı her şey güzel ve kusursuzdur. İşin aslı insanın şu kısacık ömründe ailesini, dostlarını, çevresini kısacası herkesi sevgiyle kucaklaması gerekmektedir. Çünkü iş işten geçtikten sonra hiç birini sevemeyecektir. Bu dünyada kıymet verdiklerimizi ya da bize değer verenleri hayatımız sonlandıktan sonra bir daha tanıyamayacaksak, sevemeyeceksek değer mi bu kadar hesapçı ve fırsatçı olmaya; kin, nefret, haset gibi duyguların kalbimizde yeşermesine müsaade etmeye, bu denli kırıcı ve yıkıcı olmaya…

İnsanoğlunun hem bu hayatta yaşarken hem de öldükten sonra hatırlanması, sevgi ile yâd edilmesi için toplum adına yararlı işler yapması gerekmektedir. Bireyin insan olarak diğer bir yaratılış amacı da içinde bulunduğu topluma olumlu yönde yapacağı her türlü katkıdır. Eğer ki bir insan insanlığın değişimine, gelişimine karınca kararınca olumlu anlamda herhangi bir katkı sunabiliyorsa; işte o, yaratılış amacına ulaşmıştır. Bazen insanlar kendilerini küçümsemekte; insanlığa belli bir faydalarının olamayacağını düşünmektedirler ya da nasıl daha faydalı olabileceklerini bilememektedirler. Her insan sahip olduğu işini, mesleğini severek ve benimseyerek özverili bir şekilde icra ederse inanın ki insanlığa en büyük hizmeti zaten yapmış olacaktır.

Yoksa insanoğlu bu dünyaya yiyip, içip, çalışıp, eğlenip, uyuyup, eğlenmek için ve nihayetinde de yaşlanıp ölmek için gelmemiştir. İnsanın yaratılış gayesi bu denli basit olamaz.  Yukarıda sıraladığımız durumları diğer canlı gurupları yapmaktadırlar. Çünkü onlar farklı durumlardan mesul değillerdir. Daha öncede değindiğimiz gibi Allah sadece insana düşünme ve muhakeme yeteneği vermiştir. Bundan dolayı bu denli ayrıcalıklı bir canlının belirli bir amaca hizmet etmesi gerektiğini düşünmek de oldukça doğaldır.

             www.gemerekhaber.com www.gemerekgundem.com.tr